Dag en nacht persoonlijk contact 052 55 88 11
rouwcentrum@deuitvaartondernemer.be
Geemstraat 17, Hamme / Bijhuis: Dijkstraat 112, Dendermonde

Een attest voor erfopvolging? 21 november 2021

Wanneer iemand overlijdt, blokkeert de bank de rekeningen. Waarom?

Omdat de notaris moet kunnen nagaan wie de rechtmatige erfgenamen zijn.
Om de rekeningen te deblokkeren heb je een speciaal document nodig.
Als de overledene:
  • geen testament of huwelijkscontract had opgesteld,
  • geen schenking had gedaan
  • niet wilsonbekwaam was (zoals een minderjarige bijvoorbeeld),
volstaat een attest van erfopvolging.  Dat verkrijg je bij het bevoegde registratiekantoor of via de notaris.
Is er wél sprake van een huwelijkscontract, testament, schenking of een wilsonbekwame, dan zullen de erfgenamen een akte van erfopvolging moeten vragen om de rekeningen te laten deblokkeren.
Dat kan enkel via de notaris.
Meer informatie over alle stappen die je moet ondernemen wanneer een naaste komt te overlijden?