Dag en nacht persoonlijk contact 052 55 88 11
rouwcentrum@deuitvaartondernemer.be
Geemstraat 17, Hamme / Bijhuis: Dijkstraat 112, Dendermonde

Rouwverlof voor zelfstandigen 26 oktober 2021

De ministerraad van 21 oktober 2021 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van een uitkering aan zelfstandigen die tijdelijk hun beroepsactiviteit onderbreken naar aanleiding van een overlijden van een familielid.

Het rouwverlof met een duur van tien dagen staat open voor zelfstandigen in hoofdberoep, inclusief helpers en meewerkende echtgenoten, en voor zelfstandigen in bijberoep of actief na de wettelijke pensioenleeftijd die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Het rouwverlof omvat de toekenning van een uitkering waarvan het dagelijks bedrag van 85,77 euro bedraagt.

Meer informatie op News.Belgium