Er bestaan geen regels hoe u van uw dierbare afscheid moet nemen. U kan zich misschien laten leiden wat anderen doen of zeggen. Maar waarom zou u het niet doen op uw manier?

Voor wat betreft de uitvaart en de organisatie vertrekken we van uw eigen ideeën en inbreng en de wensen van de overledene. We respecteren de traditionele waarden maar staan ook open voor een unieke uitvaart, naar ieders budget. Wij staan voor een persoonlijke begeleiding waarbij we de details niet uit het oog verliezen.

Een afscheidsplechtigheid of een moment van stilte op de begraafplaats

In onze aula kan een uitvaartplechtigheid gehouden worden.  Uiteraard kan dit ook op een andere plaats, zoals in een kerk, een aula van het crematorium, in de tuin,… Maar u kan kan ook kiezen voor een sober moment: een moment van stilte op de begraafplaats.

Begraven of cremeren

Het lichaam begraven gebeurt op een begraafplaats. Wanneer het lichaam gecremeerd werd kan men op de begraafplaats de as verstrooien, de urne een plaats geven in het columbarium (‘de muur’), in de urnentuin of een (bestaand) graf. Kiest u om de wettelijke termijn van 10 jaar te verlengen, dan spreken we van een concessie en worden er door de gemeente kosten aangerekend.

In het gedenkbos van de begraafplaats van Sint-Niklaas kan u de urne ook begraven.

Een bestemming buiten de begraafplaats

De as van een overledene kan ook thuis bewaard worden. Ook tewaterlating in de Noordzee of in de Durme/Schelde behoort tot de mogelijkheden.  Kiest u begraven, bewaren of verstrooien op nog een andere plaats dan kan dit mits een extra toelating. Vraag ons vrijblijvend om advies.