Vaak komt een overlijden zo plots dat u totaal niet weet wat te doen.

Neem met ons contact – 052 55 88 11.

Dag en nacht. Zeven dagen op een rij beantwoorden wij uw oproep. Daarna komen wij bij u langs, nemen onmiddellijk de grootste zorgen uit uw handen en noteren uw wensen.

Een overlijden thuis?

Bel een (huis)arts.  Hij of zij stelt het overlijden vast en vult noodzakelijke documenten in.

In ons uitvaartcentrum kan u de volgende dagen in alle intimiteit een bezoek aan uw dierbare brengen.  Maar u kan ook thuis afscheid nemen.

Een overlijden in ziekenhuis of woonzorgcentrum?

Ook hier moet het overlijden vastgesteld worden door een arts.  Het verzorgend personeel zal deze taak op zich nemen. Zij zullen uw dierbare nog verzorgen en u en uw familie te mogelijkheid bieden om op een respectvolle manier in de kamer afscheid te nemen.
Aan één van de familieleden zal gevraagd worden om een uitvaartondernemer te contacteren.

Wat kan u alvast klaar leggen?

  • Kleding voor de overledene
  • De identiteitskaart van de overledene
  • De ingevulde formulieren van de arts

Wat kan u later nog bezorgen?

  • Het rijbewijs, invalideparkeerkaart
  • Internationale reispas
  • Het trouwboekje
  • De wilsbeschikking of wensenlijst
  • Uitvaartpolissen

Na de eerste zorgen aan uw dierbare, bespreken we de uitvaart en het verloop van de komende dagen. Wij komen hiervoor bij u thuis of ontmoeten elkaar in het uitvaartcentrum.  In afwachting van dit gesprek kan u alvast adressen verzamelen om later het rouwdruk te versturen.

Veel mensen denken dat je na een overlijden zo snel mogelijk de uitvaartondernemer moet bellen.

Jij als nabestaande beslist, wanneer jíj er klaar voor bent om contact op te nemen met de (huis)arts en de uitvaartondernemer.
Gun uzelf de tijd om bij te komen en om uw naasten te verwittigen of te ontvangen.

Een sterrenkindje?

Indien uw kindje levenloos geboren wordt en nog niet de levensvatbaarheidsgrens (26 weken) heeft bereikt, hoeft er geen aangifte te gebeuren bij de overheidsinstanties.  Een attest van de gynaecoloog die de bevalling deed volstaat.  De ouders zijn vrij om het afscheid samen met ons vorm te geven.

In het buitenland?

Wij zorgen voor het vervoer terug naar België, om de uitvaart hier te realiseren.  Een repatriëring van de overledene naar het land van herkomst?  Ook buiten de landsgrenzen kan u op ons rekenen.

Belangrijk!

U hebt altijd de vrije keuze van uitvaartondernemer. Noch een rusthuis, ziekenhuis, uitvaartverzekering of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde uitvaartondernemer onder de arm te nemen. Welke redenen er ook worden aangewend.