Vaak komt een overlijden zo plots dat u totaal niet weet wat te doen.
Bij een overlijden thuis, bel uw (huis)arts. Hij stelt het overlijden vast en vult de nodige documenten in. Wij hebben deze papieren nodig zodat we de overledene kunnen en mogen vervoeren.

Breng ons op de hoogte op het nummer 052 55 88 11.

Dag en nacht. Zeven dagen op een rij beantwoorden wij uw oproep. Daarna komen wij bij u langs en nemen onmiddellijk de grootste zorgen uit uw handen. Samen met u bepalen we naar waar en wanneer uw dierbare zal worden overgebracht.  In ons uitvaartcentrum beschikken we over meerdere ruimtes waar u de ruimte krijgt om afscheid te nemen.

Wat kan u alvast klaar leggen?

  • Kleding van en voor de overledene.
  • De identiteitskaart van de overledene.
  • De ingevulde formulieren van de (huis)arts.

We maken ter plaatse met u ook een afspraak om de uitvaart te bespreken. Hiervoor komen wij terug bij u aan huis, maar u kan ook bij ons langskomen in het uitvaartcentrum. In afwachting van dit gesprek kan u alvast met uw naasten het aantal rouwbrieven bepalen. Wij stellen samen met u de rouwbrief op. Dit kan zowel met een persoonlijke tekst en/of layout als met teksten en ontwerpen die wij u kunnen aanreiken.

Wat kan u later nog bezorgen?

  • Het rijbewijs (indien van toepassing).
  • Trouwboekje (niet noodzakelijk, de overheid beschikt over de nodige gegevens).
  • De wilsbeschikking of wensenlijst over de uitvoering van de uitvaart (indien voorhanden).
  • Uitvaartpolissen (indien van toepassing).
  • Tekst voor het rouwprentje.

Een overlijden in ziekenhuis of woonzorgcentrum?

Ook hier moet het overlijden vastgesteld worden door een arts.  Het verzorgend personeel zal deze taak op zich nemen. Zij zullen uw dierbare nog verzorgen en u en uw familie te mogelijkheid bieden om op een respectvolle manier in de kamer afscheid te nemen.
Aan één van de familieleden zal gevraagd worden om een uitvaartondernemer te contacteren.

In het buitenland?

Is een naaste elders in de wereld overleden?  Wij zorgen voor het vervoer terug naar België, om de uitvaart hier te realiseren.  Natuurlijk kan het ook gaan om een repatriëring van de overledene naar het land van herkomst. Wij kunnen altijd snel en adequaat handelen en doen daarbij beroep op een nationaal en internationaal netwerk. Zo kan u zowel binnen als buiten de landsgrenzen op ons rekenen.

Een levenloos geboren kind?

Indien uw kind levenloos geboren wordt en nog niet de levensvatbaarheidsgrens (26 weken) heeft bereikt, hoeft er geen aangifte te gebeuren bij de overheidsinstanties.  Een attest van de gynaecoloog die de bevalling deed volstaat.  De ouders zijn vrij om het afscheid samen met ons vorm te geven.

Belangrijk!

U hebt steeds de vrije keuze van uitvaartondernemer. Noch een rusthuis, ziekenhuis, uitvaartverzekering of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde uitvaartondernemer onder de arm te nemen. Welke redenen er ook worden aangewend.