Regels inzake social distancing:

 • er mogen geen handen, kussen of knuffels gegeven worden;
 • wees aandachtig voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • bewaar voldoende afstand, behoudens voor:
  * mensen van hetzelfde gezin,
  * kinderen jonger dan 12 jaar en
  * mensen dit tot de ‘gezinsbubbel’ behoren (voortaan 5 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend)

Richtlijnen met betrekking tot uitvaartplechtigheden:

Update via Ministerieel Besluit – richtlijnen vanaf 24 juli 2020

 • Het regelen van uitvaarten gebeurt bij voorkeur via telefoon of Skype. Indien een afspraak toch nodig blijkt kan dit in het uitvaartcentrum met in achtname van een afstand van 1,5 meter én het dragen van een mondmasker.
 • Begrafenisceremonies:
  afscheidsplechtigheden kunnen terug in een ruimere kring worden georganiseerd, d.w.z. dat er in theorie vanaf 29 juli maximum 100 personen kunnen worden toegelaten. De veiligheidsregels inzake sociale afstand blijven evenwel onverkort van toepassing,
 • Het dragen van een mondmasker is vanaf 10 juli verplicht. De overheid raadt ook aan om deze verplichting expliciet te vermelden op de rouwbrief.
 • De handhygiëne blijft van toepassing: u moet uw handen ontsmetten bij het binnenkomen en bij het buitengaan van het uitvaartcentrum. De nodige alcoholgel is ter plaatse voorzien.
 • De uitvaartplechtigheid in onze aula dient te worden ingekort. Vraag naar onze livestream.
  De opname van de plechtigheid in onze aula kan eveneens bezorgd worden.
 • Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een knikje, een hand op het hart, het Namasté-gebaar of een kushandje.
 • Begroetingen worden beperkt tot de naaste familie, tenzij er een groetmoment voorzien is dat vermeldt staat op de rouwbrief.  De naaste familie zal hierbij niet aanwezig zijn.  Wij vragen jullie ook niet af te spreken met de naaste familie in de buurt van ons rouwcentrum.
 • Op de begraafplaats en/of tijdens de overhandiging van de as: de nodige sociale afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen dient in acht genomen te worden.
 • Rouwmaaltijden mogen onder strikte voorwaarden opnieuw doorgaan.

Wij passen de richtlijnen dagelijks aan indien nodig.

We begrijpen hoe hartverscheurend deze maatregelen zijn voor nabestaanden.
Ook voor ons zijn dit zeer moeilijke beslissingen die indruisen tegen onze normale werkwijze.

Zorg goed voor mekaar!